Producties


 

Wereldburgers

Affiche 'Wereldburgers'

Door John Godber - Vertaling Gie Buellens
(UITGESTELD tot een volgend seizoen)

Regie:
Rik Elst

Door onvoorziene omstandigheden dienen we 'Wereldburgers' uit te stellen tot een volgend seizoen.
Helaas betekent dit dat er geen voorstellingen zullen zijn in april of mei 2018.
Dank voor het vertrouwen en begrip.

Frank, Tutte en Harry zijn drie buschauffeurs die hun reis naar de Rijnvallei vertellen aan het publiek. Ze bekijken hun passagiers met een mengeling van familiariteit, vermoeidheid en frustratie. Hun reizigers zijn de armen, de eenzamen en de ouderen die zich geen andere reis kunnen veroorloven. Waar ze ook naartoe reizen, ze blijven hun wortels onder de kerktoren steeds getrouw.

Wereldburgers heeft een zachte humor, soms met een melancholische ondertoon.

Kom kijken!

Spelen voor u:

© THEantwATER