Producties


 

De Volksjury

Affiche 'De Volksjury'

Geschreven en geregisseerd door Nathalie Verhaert

Naar de roman 'Hof van Assisen' van Louis Van Dievel


"Is 't omdat ik een café heb, omdat ik niet lang naar school ben geweest, omdat ik een gewone volksvrouw ben of wat is 't dan?"

Aan het woord is Maria Van de Casteele, cafébazin van 't Penseeltje, het reeds ter ziele gegane volkscafé in de Volkstraat op 't Zuid.

Al heel haar leven kijkt Maria er naar uit om als jurylid te zetelen in een assisenproces. Uiteindelijk gaat haar wens in vervulling en wordt ze uitgeloot. Helaas mag ze op het laatste nippertje toch geen gezworene meer zijn.

Maar Maria zou Maria niet zijn als ze hier geen mouw aan zou passen. Vastberaden als ze is, gaat ze elke dag trouw naar het justitiepaleis om de zaak te volgen en verslag uit te brengen aan haar trouwe klanten Stanny, Marcel, Antoine, Louis, Marie-Jeanne en Josfien.

De volksjury zal beslissen over schuld of onschuld. Maar deze schijnbaar eenvoudige assisenzaak is toch niet zo evident als ze lijkt. De gemoederen lopen hoog op in het café en wie durft zich uitspreken?

Van de regisseur

Het gegeven is gebaseerd op de roman 'Hof van Assisen' van Louis Van Dievel. Met zijn goedkeuring heb ik het aangrijpende en weelderig geschreven verhaal herwerkt naar een toneelstuk, ditmaal vanuit het standpunt van Maria Van de Casteele.

Tot binnenkort!
Nathalie

Info

Kijkwijzer: geschikt vanaf 14 jaar

© THEantwATER