THEantwATER


Affiche 'In de hemel is het schoon'

Wereldburgers


Door onvoorziene omstandigheden dienen we 'Wereldburgers' uit te stellen tot een volgend seizoen.
Helaas betekent dit dat er geen voorstellingen zullen zijn in april of mei 2018.
Dank voor het vertrouwen en begrip.

Frank, Tutte en Harry zijn drie buschauffeurs die hun reis naar de Rijnvallei vertellen aan het publiek.

We spelen de komedie

Wereldburgers

Meer details kan u vinden op de productiepagina 'Wereldburgers'.

Maart 2018

© THEantwATER